Podsumowanie projektu PDF Drukuj Email
wtorek, 30 czerwca 2015 08:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że dobiega końca realizowany projekt systemowy pn. „Bądź aktywny, uwierz w siebie", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wsparciem w ramach projektu zostały objęte osoby przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej, opuszczające rodzinną pieczę zastępczą i placówki, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej oraz osoby niepełnosprawne poprzez udział w:

 • treningach kompetencji i umiejętności społecznych
 • doradztwie zawodowym grupowym
 • poradnictwie grupowym w zakresie praw i uprawnień osób niepełnosprawnych
 • kursach zawodowych
 • wyjazdach edukacyjno- kulturalnych,
 • wyjściach do kina
 • wyjazdach rehabilitacyjnych.
 
Pobyt rehabilitacyjny w Sanatorium „JAGUSIA” w Kudowie Zdroju PDF Drukuj Email
środa, 24 czerwca 2015 08:00

W dniach 14-21 czerwca 2015 r. 22 osoby niepełnosprawne odbywały rehabilitację wraz z zespołem ćwiczeń usprawniających w Sanatorium Uzdrowiskowym „Jagusia" w Kudowie Zdroju. W trakcie pobytu uczestnicy mieli zapewnioną rehabilitację: 3 zabiegi dziennie, gimnastykę ogólnousprawniającą grupową, zajęcia na basenie, Nordic Walking, ogniska, zajęcia relaksacyjne, wycieczki piesze po okolicy. Wszyscy objęci byli opieką lekarza ordynującego zabiegi, opieką pielęgniarską i dietetyka. W ramach usługi uczestnikom zapewniono przejazd autokarowy, noclegi, całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie na czas pobytu, zabiegi rehabilitacyjne.

 
Wyjazd edukacyjno–kulturalny do Szklarskiej Poręby PDF Drukuj Email
wtorek, 19 maja 2015 08:00

W dniu 16.05.2015 r. odbył się 1-dniowy wyjazd o charakterze edukacyjno-kulturalnym do Szklarskiej Poręby. Wyjazd odbył się zgodnie z programem załączonym do oferty Wykonawcy. W wyjeździe uczestniczyło 38 osób. Obiekty zwiedzane w ramach wyjazdu: Chata Walońska (w tym warsztaty w szlifierni, płuczki walońskie, Muzeum Tanich Win), Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Wodospad Szklarki, formy skalne, dodatkowo przejazd drogą widokową „Zakręt Śmierci". W ramach wyjazdu zapewniono całodzienne wyżywienie: śniadanie - suchy prowiant, obiad, kolacja, przewóz autokarem, zapewniono opiekę ratownika medycznego, obsługę przewodnika/pilota wyjazdu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 
Rozpoczęcie kursów zawodowych PDF Drukuj Email
piątek, 03 kwietnia 2015 09:00

30 marca 2015 r. rozpoczął się pierwszy kurs zawodowy dla osób opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą - „ABC działalności gospodarczej". Kurs prowadzony jest przez Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja" Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Krakowska 56-62. Zajęcia odbywają się w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2F. W kursie uczestniczy 8 osób, w tym 3 kobiety i 5 mężczyzn. Kurs obejmuje 60 godz. Planowany termin zakończenia kursu: 10 czerwca 2015 r.

1 kwietnia 2015 r. rozpoczęły się kursy dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą:

 • Sprzedawca - fakturzysta z obsługą komputera, kas fiskalnych, terminali płatniczych + HACCP.
  Kurs prowadzony jest przez Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja" Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Krakowska 56-62. Zajęcia odbywają się w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2F. W kursie uczestniczą 2 osoby (2 mężczyzn). Kurs obejmuje 120 godz. Planowany termin zakończenia kursu: 29 maja 2015 r.

 • Florystyka w zakresie podstawowym z obsługą kas fiskalnych
  Kurs prowadzony jest przez Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja" Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Krakowska 56-62. Zajęcia odbywają się w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2F. W kursie uczestniczy: 6 osób, w tym: 5 kobiet, 1 mężczyzna. Kurs obejmuje 120 godz. Planowany termin zakończenia kursu: 29 maja 2015 r.

 • Kurs komputerowy w zakresie podstawowym
  Kurs prowadzony jest przez Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja" Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Krakowska 56-62. Zajęcia odbywają się w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2F. W kursie uczestniczą: 3 osoby, w tym: 1 kobieta, 2 mężczyzn. Kurs obejmuje 120 godz. Planowany termin zakończenia kursu: 29 maja 2015 r.

 • Kurs księgowości
  Kurs prowadzony jest przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu, ul. Wagonowa 1. Zajęcia odbywają się w Centrum Kształcenia Kursowego w Kłodzku, ul. Wojska Polskiego 14. W kursie uczestniczą 2 osoby, w tym: 1 kobieta, 1 mężczyzna. Kurs obejmuje 120 godz. Planowany termin zakończenia kursu: 26 maja 2015 r.

 • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z nauką j. niemieckiego
  Kurs prowadzony jest przez Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja" Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Krakowska 56-62. Zajęcia odbywają się w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2F. W kursie uczestniczą 4 osoby, w tym: 3 kobiety i 1 mężczyzna. Kurs obejmuje 160 godz., w tym 80 godzin zajęć z nauki języka niemieckiego. Planowany termin zakończenia kursu: 29 maja 2015 r.

 • Magazynier + kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  Kurs zorganizowany przez Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, ul. Biskupia 10a. Zajęcia odbywają się w Kłodzku, ul. Warty 6. W kursie uczestniczy 4 mężczyzn. Kurs obejmuje 120 godz. w tym: moduł „kierowca wózków" 67 h, w tym 15 godzin praktycznej nauki jazdy na wózkach dla każdego uczestnika. Planowany termin zakończenia kursu: 15 maja 2015 r.

 • Palacz kotłów c.o. na paliwa stałe, ciekłe i gazowe
  Kurs zorganizowany przez Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, ul. Biskupia 10a. Zajęcia odbywają się w Kłodzku, ul. Warty 6. W kursie uczestniczy 2 mężczyzn. Kurs obejmuje 85 godz. Planowany termin zakończenia kursu: 11 maja 2015 r.

 • Prawo jazdy kat. B (z automatyczną skrzynią biegów)
  Kurs zorganizowany przez Szkołę Nauki Jazdy w Kłodzku prowadzoną przez Pana Antoniego Lianę, ul. Dunikowskiego I/1/6. W kursie uczestniczy 1 osoba, w tym 1 mężczyzna. Szkolenie obejmuje 75 godzin, w tym 45 godzin praktycznej nauki jazdy. Przewidywany termin zakończenia kursu: 29 maja 2015 r.

7 kwietnia 2015 r. rozpocznie się kurs: Prawo jazdy kat. B
Kurs zorganizowany przez Polski Związek Motorowym OZDG SP. z o.o. we Wrocławiu, ul. H. Pobożnego 25 – Ośrodek Szkolenia Motorowego w Kłodzku, ul. Daszyńskiego 8a. W kursie uczestniczyć będzie 11 osób, w tym 5 kobiet, 6 mężczyzn. Szkolenie obejmuje 60 godzin, w tym 30 godzin praktycznej nauki jazdy. Przewidywany termin zakończenia kursu 29 maja 2015 r.

20 kwietnia 2015 r. rozpocznie się kurs: Operator maszyn do robót ziemnych: koparko-ładowarka kl. III
Kurs zorganizowany przez Agencję Usług Oświatowych „Omnibus" Sp. z o.o. w Kłodzku, ul. Kościuszki 1. Zajęcia odbywają się w Kłodzku. W kursie uczestniczyć będzie 3 mężczyzn. Kurs obejmuje 202 godzin, w tym 86 godzin zajęć praktycznych Przewidywany termin zakończenia: 10 czerwca 2015 r.


2015-01

 
Wyjście do kina Cinema 3D PDF Drukuj Email
czwartek, 02 kwietnia 2015 08:00

W dniach 20 i 27 marca 2015 r. zorganizowano dla uczestników projektu wyjście integracyjne do kina "Cinema 3D" w Kłodzku. W ramach usługi zapewniono przewóz z parkingu przy PCPR w Kłodzku do kina i z powrotem, bilety wstępu na seans 2D, obiad na terenie Galerii Twierdza Kłodzko. Z atrakcji skorzystało 48 osób, w tym 38 uczestników projektu i 10 osób z otoczenia.

 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym PDF Drukuj Email
piątek, 06 marca 2015 15:15

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie usług szkoleniowych dla 45 osób, uczestników projektu Bądź aktywny, uwierz w siebie, w zakresie:

 • Zadanie I: Prawo jazdy kat. B (dla 11 osób)
 • Zadanie II: Sprzedawca-fakturzysta z obsługą komputera, kas fiskalnych, terminali płatniczych + HACCP (dla 22 osób)
 • Zadanie III: Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z nauką języka niemieckiego (dla 4 osób)
 • Zadanie IV: Palacz kotłów c.o. na paliwa stałe, ciekłe i gazowe (dla 2 osób)
 • Zadanie V: Magazynier + kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (dla 4 osób)
 • Zadanie VI: Operator maszyn do robót ziemnych: koparko-ładowarka kl. III (dla 3 osób)
 • Zadanie VII: Kurs komputerowy w zakresie podstawowym (dla 3 osób)
 • Zadanie VIII: Florystyka w zakresie podstawowym z obsługą kas fiskalnych (dla 6 osób)
 • Zadanie IX: Księgowość komputerowa (dla 2 osób)
 • Zadanie X: ABC działalności gospodarczej (dla 8 osób)

Ogłoszenie w BIP

 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym PDF Drukuj Email
poniedziałek, 09 lutego 2015 16:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie usług edukacyjnych dla 38 osób, uczestników projektu Bądź aktywny, uwierz w siebie, w zakresie:

 • Zadanie I - Doradztwo zawodowe grupowe
 • Zadanie II - Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Ogłoszenie w BIP

 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym PDF Drukuj Email
poniedziałek, 26 stycznia 2015 16:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie usług edukacyjnych dla 38 osób, uczestników projektu Bądź aktywny, uwierz w siebie, w zakresie:

 • Zadanie I - Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • Zadanie II - Poradnictwo grupowe w zakresie praw i uprawnień osób niepełnosprawnych
 • Zadanie III - Doradztwo zawodowe grupowe

Ogłoszenie w BIP

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>